Blog

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej MARZEC Grupa 2.5 latki

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej
MARZEC
Grupa 2.5 latki

Lubimy rysować i malować

 • Poznanie pracy artysty malarza
 • Utrwalanie nazw kolorów
 • Porównywanie przedmiotów, stosowanie określeń: długi-krótki, duży- mały
 • Poznanie przyrządów do malowania i rysowania
 • Poznanie kolorów tęczy

Lubimy śpiewać i grać

 • Poznanie instrumentów muzycznych
 • Wysłuchanie i nauka piosenki „ Jaka wspaniała orkiestra”
 • Reagowanie na sygnał dźwiękowy
 • Rozwijanie poczucia rytmu

Wiosna, wiosna

 • Poznawanie cech wiosennej pogody
 • Nazywanie zjawisk atmosferycznych
 • Poznanie wiosennych kwiatów
 • Doskonalenie mowy i myślenia

Wiosenne porządki

 • Poznanie rodzajów wiosennych prac w ogrodzie
 • Poznanie nazw urządzeń wykorzystywanych do sprzątania
 • Słuchanie wiersza ze zrozumieniem i wypowiadanie się na jego temat
 • Wzbogacanie wiadomości na temat hodowania roślin
Czytaj więcej

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 5 LETNICH MARZEC

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
DLA DZIECI 5 LETNICH
MARZEC

 

KSIĄŻKA

 

 • Wprowadzenie pojęcia pisarz
 • Etapy powstawania książki
 • Gdzie mieszkają książki
 • Zapoznanie z pojęciem biblioteka
 • Dzieje książki
 • Gatunki książek

 

WIOSNA TUŻ -TUŻ

 

 • Pierwsze oznaki wiosny
 • Wiosna w przyrodzie –wiosenna pogoda
 • Wiosenne porządki
 • Obserwacja przyrody-pierwsze kwiaty
 • Wiosenne zwyczaje-powitanie wiosny z Marzanną

 

W LESIE

 

 • Leśne zwierzęta-las wiosenny
 • Zwierzęta w magicznym lesie
 • Wprowadzenie litery N
 • Mali mieszkańcy lasu-mrówki
 • Doskonalenie spostrzegawczości

 

MAGIA TEATRU

 

 

 • Zapoznanie z pojęciem teatr-scena, widownia, spektakl
 • Jestem aktorem-zabawa teatralna
 • Rodzaje teatru- teatr z aktorem, teatr lalek
 • Zasady zachowania  teatrze
 • Zawody związane z teatrem
Czytaj więcej

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MARZEC GRUPA 4-LATKÓW

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC MARZEC

GRUPA 4-LATKÓW

POCZYTAJ MI  MAMO!

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Poznanie budowy książki
 • Rozwijanie aktywności twórczej poprzez ekspresję plastyczną
 • Poznanie specyfiki pracy pisarza i elementów niezbędnych do jego pracy
 • Zwrócenie uwagi na konieczność szanowania książek
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

JUŻ WIOSNA

 • Przypomnienie nazw pór roku
 • Wzbogacenie wiadomości przyrodniczych
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwiastunów wiosny
 • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
 • Poznanie i utrwalenie nazw wiosennych kwiatów
 • Kształtowanie szacunku wobec przyrody
 • Zwrócenie uwagi na warunki potrzebne do wzrostu roślin
 • Zapoznanie ze zwyczajem ludowym topnienia marzanny

LUBIĘ LAS

 • Wzbudzanie zainteresowania światem zwierząt
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt leśnych
 • Propagowanie idei ochrony zwierząt
 • Poznanie nazw wybranych leśnych zwierząt
 • Zwrócenie uwagi na konieczność ochrony lasu

LUBIĘ TEATR

 • Zdobywanie ogólnej wiedzy o teatrze
 • Poznanie różnych rodzajów lalek teatralnych
 • Nauka rozpoznawania i nazywania emocji
 • Zapoznanie się z pojęciem:  maska teatralna , pantomima
 • Poszerzanie słownictwa o wyrazy związane z teatrem
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Wdrażanie do swobodnego prezentowania się na scenie  
Czytaj więcej

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MARZEC GRUPA 3-LATKÓW

 

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC MARZEC

GRUPA 3-LATKÓW

 

LUBIĘ KSIĄŻKI

 • Dziecko rozumie sens czytanego wiersza.
 • Dopasowywanie odpowiednich elementów do ilustracji.
 • Określanie kierunku i położenia przedmiotu.
 • Uważne słuchanie i przeliczanie dźwięków.
 • Dopasowywanie charakterystycznych przedmiotów do postaci z bajek.

WIOSNA

 • Wykonywanie eksperymentów graficznych farbami.
 • Klasyfikacja przedmiotów według przeznaczenia.
 • Posługiwanie się podczas zabawy nazwami pór roku.
 • Podejmowanie samodzielnych aktywności poznawczych.
 • Obserwacja zmian zachodzących wiosną w ogrodzie.
 • Udział w zabawach tropiących.

O CZYM SZUMI LAS?

 • Poprawne opisywanie kolejności zdarzeń.
 • Rozpoznawanie charakterystycznych cech wiosennej pogody.
 • Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych.
 • Rozpoznawanie zwierząt na obrazkach.
 • Dokonywanie pomiarów,
 • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi dnia i nocy.

W TEATRZE

 • Poznanie zasad właściwego zachowania.
 • Rozpoznawanie właściwego zachowania u innych ludzi.
 • Rozpoznawanie miejsca i kierunku na kartce.
 • Zapoznanie z zawodem aktora.
 • Wczuwanie się w emocje i przedstawianie ich.
Czytaj więcej

Plan pracy LUTY – 5 latki

plan pracy 5 latki

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
DLA DZIECI 5 LETNICH
LUTY

 1. TO MI SIĘ UDA !!!!

 • Budowanie optymistycznego nastawienia;
 • Co to jest szczęście-swobodne wypowiedzi;
 • Kim jest optymista;
 • Wprowadzenie litery H;
 • Wspólne pisanie opowiadania o szczęściu;
 • Poszerzanie zasobu słownictwa;
 1. MÓJ PRZYJACIEL

 • Wyjaśnienie słowa przyjaciel;
 • Stworzenie kodeksu przyjaciela ;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania zbiorów ;
 • Wprowadzenie liczby 10;
 1. MUZYKA JEST WSZĘDZIE

 • Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki;
 • Jak dzielimy instrumenty muzyczne;
 • Wprowadzenie litery K;
 • Zdobywanie informacji na temat orkiestry;

 

 1. LODOWA KRAINA

 • Biegun północny i południowy;
 • Co wiemy o zimowej krainie;
 • Zabawa plastyczna-wspólne budowanie igloo;
 • Doskonalenie spostrzegawczości ;
 • Wieloryb Wirek- wprowadzenie litery W;
Czytaj więcej

Plan pracy LUTY – 4 latki

plan pracy 4 latki

PLAN PRACY

 DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC LUTY

GRUPA 4-LATKÓW

PROSZĘ O UŚMIECH!

 • Zwrócenie uwagi na rolę uśmiechu w życiu codziennym
 • Kształtowanie prawidłowych postaw związanych z higieną jamy ustnej
 • Poznanie znaczenia zawodu lekarza stomatologa
 • Doskonalenie umiejętności nazywania, rozpoznawania i pokazywania swoich uczuć
 • Uwrażliwienie na potrzebę dokarmiania zwierząt w czasie zimy
 • Poznawanie pokarmów odpowiednich dla zwierząt leśnych

KOGO KOCHASZ?

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Zdobywanie informacji na temat serca
 • Kultywowanie tradycji walentynkowej
 • Zachęcanie dzieci do okazywania uczuć innym osobom
 • Rozwijanie zdolności matematycznych
 • Utrwalanie wyglądu i nazw figur geometrycznych

DZIEŃ KOTA

 • Poznawanie potrzeb zwierząt domowych i sposobów opieki nad nimi
 • Kształtowanie odpowiedzialności za posiadanie zwierzęta
 • Zdobycie informacji na temat pielęgnacji zwierząt
 • Poznanie informacji na temat kotów
 • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

BIAŁY NIEDŹWIEDŹ

 • Poznanie pojęcia igloo
 • Zdobycie informacji na temat krainy wiecznej zimy – Antarktydy i Grenlandii
 • Charakteryzowanie wyglądu niektórych zwyczajów Inuitów
 • Dostrzeganie piękna zimowej aury- przyrody bieguna północnego
 • Poznawanie zwierząt żyjących w okolicach podbiegunowych
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w odniesieniu do ilustracji tematycznych i globusa
Czytaj więcej

Plan pracy LUTY – 2,5 latki

plan pracy 2,5 latki

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej  

LUTY

GRUPA 2,5 LATKI

 

 

 

 1. Śmiech to zdrowie

 

 • Poznanie przyborów higienicznych i sposób ich użycia
 • Utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk, korzystanie z mydła i ręcznika
 • Uwiadomienie konieczności dbania o zęby
 • Rozumienie znaczenia śmiechu dla zdrowia człowieka
 • Nauka wierszyka „Myjemy ręce”

 

 1. Eksperymentujemy

 

 • Rozbudzanie ciekawości badawczej
 • Poznanie właściwości lodu
 • Co pływa a co tonie?
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, segregowania

 

 1. Idziemy na sanki

 

 • Poznanie sportów zimowych
 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zimowych zabaw
 • Lepienie bałwana- doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozpoznawanie cech zimowej pory roku
 • Uświadomienie dzieciom konieczności dostosowania ubioru do pogody

 

 1. Poznajemy różne zawody  

 

 • Poznanie pracy kucharki- uświadomienie konieczności zdrowego odżywiania się
 • Poznanie pracy lekarz i pielęgniarki- wdrożenie do konieczności dbania o swoje zdrowie
 • Poznanie pracy strażaka- uwrażliwienie na możliwość pojawienia się zagrożeń w życiu codziennym
 • Poznanie zawodu fryzjera i pojęć związanych z jego pracą

 

Czytaj więcej

PLAN PRACY GRUDZIEŃ – 5latki

plan pracy

PLAN PRACY NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

DLA DZIECI 5 LETNICH

JEDZIE DO NAS MIKOŁAJ

 • GDZIE MIESZKA ŚW.MIKOŁAJ- WPROWADZENIE POSTACI;
 • WSPÓLNE PISANIE LISTU DO ŚW.MIKOŁAJA;
 • RYSOWANIE KREDKAMI PORTRETU ŚW.MIKOŁAJA;
 • WPROWADZENIE LITERY Y ;
 • ZABAWY MATEMATYCZNE UTRWALAJĄCE CYFRY OD 1-6;
 • WYCIECZKA DO TEATRU, WYCIECZKA DO FABRYKI BOMBEK;

 ZIMA , ZIMA , ZIMA

 • CHARAKTERYSTYKA PORY ROKU ZIMY;
 • ZWIERZĘTA ZIMĄ-WPROWADZENIE POJĘCIA PAŚNIK I POJĘCIA KARMNIK;
 • JAK MOŻEMY POMAGAĆ ZWIERZĘTOM W TRAKCIE ZIMY;
 • WPROWADZENIE POJĘĆ ZAMIEĆ, ZAWIEJA ,BURZA ŚNIEŻNA;
 • WPROWADZENIE CYFRY 7;

 

MAM WIADOMOŚĆ

 • DROGA LISTU DAWNIEJ I DZIŚ-OPOWIADANIE NA PODSTAWIE HISTORYJKI OBRAZKOWEJ;
 • POZNANIE NOWOWCZESNYCH TECHNOLOGII NP.POCZTA ELEKTRONICZNA, E-MAIL
 • PRZYGOTOWANIE KARTKI DLA BLISKICH-WYCIECZKA NA POCZTĘ;
 • WPROWADZENIE POJĘCIA-ADRES ZAMIESZKANIA

 

BOŻE NARODZENIE

 • WYJAŚNIENIE ZNACZENIA NAZWY BOŻE NARODZENIE;
 • KOLACJA WIGILIJNA, STÓŁ WIGILIJNY OPOWIADANIE O TRADYCJACH ZWIĄZANYCH Z DNIEM WIGILII;
 • ŚWIĄTECZNY PREZENT DLA RODZICÓW-PRZYGOTOWANIE PRACY;
 • BOŻONARODZENIOWA SZOPKA – SPOTKANIE Z RODZICAMI;

 

Czytaj więcej

PLAN PRACY GRUDZIEŃ – 4latki

plan pracy

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
DLA DZIECI 4 LETNICH
GRUDZIEŃ

 1. Mikołajki

 • Zdobywanie wiedzy o Świętym Mikołaju i jego pomocnikach
 • Poznanie legendy o Świętym Mikołaju
 • Rozwijanie twórczych działań plastycznych
 • Zachęcanie do dzielenia się z innymi własnymi marzeniami
 • Pisanie listu do Świętego Mikołaja
 • Poszerzanie zasobu słownictwa
 1. Pani Zima

 • Rozpoznawanie i opisywanie zimowej pogody
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania zbiorów
 • Nabywanie umiejętności dopasowywania ubrań do pory roku
 1. Świąteczne Pocztówki

 • Zapoznanie z formą składania życzeń
 • Tworzenie kartek bożonarodzeniowych ,, Świątecznych życzeń nadszedł czas’’
 • Zapoznanie ze sposobem adresowania listów
 • Zdobywanie informacji na temat funkcjonowania poczty
 • Rozbudzanie wrażliwości na los bezdomnych zwierząt
 1. Święta, Święta

 • Zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi
 • Poznanie potraw wigilijnych
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

i tworzenia zbiorów

 • Doskonalenie spostrzegawczości
 • Utrwalenie poznanych piosenek i kolęd
Czytaj więcej

PLAN PRACY GRUDZIEŃ – 2 LATKI

plan pracy grudzień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

MIESIĄC- GRUDZIEŃ

GRUPA 2 LATKI

 

 

 1. Czekamy na Mikołaja

– Poznanie tradycji świątecznej związanej z postacią Świętego Mikołaja

– Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, zwrócenie uwagi na uczucie radości z obdarowania innych i otrzymywania prezentów

– Nauka piosenki , kształtowanie poczucia rytmu

– Wykonywanie pracy plastycznej

 

 1. Teatrzyk przedszkolaka

 

– Poznawanie teatru i obowiązujących w nim zachowań

– Poznanie pojęć związanych z teatrem

– Utrwalenie nazw kolorów 

– Segregowanie według koloru

– Wykonywanie pracy plastycznej

 

 1. Zwierzęta zimą

– Poznanie charakterystycznych cech zwierząt

– Poznanie zwierząt, które zasypiają na zimę oraz tych, które trzeba dokarmiać o tej porze roku

– Nauka piosenki „ Ptaszki zimową porą”

– Rozwiązywanie zimowych zagadek

 

 1. Wesoła choinka

– Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

– Poznanie właściwości śniegu (lodu)

– Nauka życzeń świątecznych

– Wykonywanie pracy plastycznej

Czytaj więcej