#1 #2 #3

Witaj w przedszkolu Mały Świat

Najlepszym niepublicznym przedszkolu w Józefowie według opinii rodziców i dzieci

Zajęcia adaptacyjne

Dzięki tym zajęciom staramy się pokazać dzieciom i rodzicom jak funkcjonuje nasze przedszkole. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie do minimum stresu związanego z rozpoczęciem edukacji w przedszkolu.

Mini Mały Świat

To miejsce, w którym najmłodsi mogą  w warunkach zbliżonych do domowych rozwijać się społecznie, uczyć się samodzielności oraz zdobywać wiedzę odpowiednią do ich wieku i rozwoju psychofizycznego.

Przedszkole

Nasze przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki na dalszych poziomach edukacji, uczy je jak odnosić sukcesy i jak radzić sobie z porażką. Pragniemy wzbudzić w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość.

Misja Przedszkola

"Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, posiada potencjalną i wybitną inteligencję, zadatki na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz duży talent społeczny – powinniśmy stworzyć mu tylko warunki do rozwoju tych uzdolnień.” Dawid Lewis
“Mały Świat” to prywatne przedszkole, ale jednocześnie miejsce, w którym dzieci czują się szczęśliwe, akceptowane, spełnione i ważne. Pragniemy udowodnić, że w każdym dziecku tkwi olbrzymi potencjał twórczy, który właściwie ukierunkowany może stać się podstawą do jego sukcesów. Każdy Obywatel “Małego Świata”, ma szansę w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa oraz akceptacji poznać siebie, swoje możliwości oraz nabrać wiary we własne siły.
Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Poznajmy się

JESTEŚMY PO TO ABY WSPIERAĆ...

Jesteśmy po to, aby wspierać Państwa w wychowaniu, opiece i edukacji waszych dzieci. Dzięki pasji i zaangażowaniu od ponad 13 lat tworzymy miejsce, w którym dzieci poprzez radosną i twórczą zabawę zdobywają nowe doświadczenia, a rodzice są pewni ich bezpieczeństwa. Każdy z nas jest inny, ale łączy nas jeden wspólny cel: zapewnienie bezpieczeństwa i najlepszych standardów nauczania. Codziennie jesteśmy gotowi, by przygotowywać dzieci do wyzwań jakie stawia przed nimi życie. Doświadczenie, które posiadamy sprawia, że wiemy jak zachować się w każdej sytuacji. Nasze przedszkole jest miejscem, do którego dzieci przychodzą chętnie i bez obaw, w którym czują się jak w domu. Naszym celem jest zachęcanie i motywowanie dzieci do poznawania siebie i otaczającego je świata. Staramy się wspólnie by zdobywanie wiedzy stało się dla dziecka radosnym i bezpiecznym wyzwaniem, by odbywało się w atmosferze szacunku, miłości i życzliwości. Uczymy tolerancji, otwartości i przede wszystkim pewności.

Psycholog

Wszystkie uczęszczające do naszego niepublicznego przedszkola dzieci objęte są opieką psychologa. Okres przypadający na wiek przedszkolny to czas kiedy dziecko wychodzi poza środowisko domowe i zaczyna uspołeczniać swoje myślenie i działanie. Jest to moment bardzo ważnych i dynamicznych zmian wszystkich sfer rozwojowych. Podstawowym zadaniem psychologa w każdym, również prywatnym przedszkolu jest prowadzenie obserwacji indywidualnej i grupowej dzieci. Obserwacja prowadzona jest  podczas swobodnej aktywności jak również w trakcie trwania zajęć dydaktycznych. Jej wyniki są bardzo istotne w diagnozie zachowań społecznych dzieci w grupie rówieśniczej, ocenianiu relacji rówieśniczych, sposobu podejścia do zadań dydaktycznych oraz umiejętności skupienia uwagi. Psycholog prowadzi również zajęcia grupowe, które mają na celu wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych, wyrażania i nazywania własnych emocji oraz budowania w dziecku poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Praca psychologa przedszkolnego polega głównie na wspieraniu rozwoju dziecka, rozpoznawaniu indywidualnych jego potrzeb oraz ocenianiu potencjalnych możliwości. Wspomaga on również  swoją wiedzą nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, organizuje wsparcia dla rodziców oraz upowszechnia wiedzę psychologiczną dotyczącą obszarów, które są ważne z punktu widzenia rozwoju i wychowania.

Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego

CO ROBIMY NA ZAJĘCIACH

Przedszkole Jozefow

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby Wasze dzieci już od najwcześniejszych lat rozpoczęły naukę języka obcego stworzyliśmy miejsce, w którym oprócz interesująco przygotowanej formy edukacji oraz wspaniałej zabawy mają one również możliwość codziennego kontaktu z językiem angielskim oraz językiem niemieckim. Metoda nauki języków obcych w naszym Przedszkolu wykorzystuje niezwykłe możliwości dzieci w tym wieku do opanowania języka obcego i opiera się na naturalnym przyswajaniu go poprzez zabawę, w której dostarczane są tzw. bodźce językowe.

Nauczycielki stosują indywidualnie dobrane metody pracy z dziećmi, które mają na celu rozwijanie u nich przede wszystkim umiejętności rozumienia ze słuchu jak również łatwości w komunikacji. Codzienny kontakt z językiem buduje również w dzieciach językową pewność siebie i motywację do samodzielnego porozumiewania się. Zajęcia w naszym prywatnym przedszkolu odbywają się codziennie.

przedszkole józefów

Wiek przedszkolny to bardzo dynamicznie przebiegający okres rozwoju mowy. Jest to czas, w którym najłatwiej jest rozwijać ten proces jak również niwelować ewentualnie pojawiające się zaburzenia i dysfunkcje związane z aparatem mowy. Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu obejmują zarówno profilaktykę w formie zajęć grupowych jak również terapię indywidualną. Głównym celem zajęć jest stymulacja rozwoju narządu mowy, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej, profilaktyka oraz terapia powstałych już wad i zaburzeń prowadzona przez doświadczonego specjalistę. Wszystkie dzieci są regularnie diagnozowane w zakresie poprawności rozwoju mowy, a wyniki tej diagnozy są dostępne dla zainteresowanych.
Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu.

przedszkole józefów

Głównym celem zajęć jest zapoznanie najmłodszych z rytmem muzycznym, podstawowymi krokami tanecznymi, a także rozwój motoryczny i artystyczny dzieci. W programie zajęć znajdują się m.in. podstawy tańca klasycznego, nauka polskich tańców ludowych, ruchu scenicznego, a także próby realizacji krótkich układów tanecznych. Zajęcia z tańca wspomagają rozwój fizyczny i ruchowy dziecka, są również sposobem na odreagowanie oraz wyrażenie emocji, są także pretekstem do dobrej zabawy. Dzieci uczą się również słuchać prowadzącego i współpracować z innymi osobami w grupie.
Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu. 

pexels-photo-128893

W Naszym przedszkolu zajęcia rytmiczno-muzyczne gwarantują dzieciom poprzez odpowiednio zaplanowane zabawy i ćwiczenia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami muzycznymi, rozwijają słuch i wrażliwość muzyczną, uczą koncentracji oraz wspomagają wszechstronny rozwój dziecka w tym wieku.
Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu.

Przedszkole Jozefow

Celem zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej jest zapewnienie dziecku wszechstronnego rozwoju fizycznego, poprawa sprawności i wydolności motorycznej, profilaktyka zaburzeń postawy ciała oraz wspaniała, zdrowa zabawa kształtująca nawyki utrzymywania prawidłowej postawy ciała, która jest bardzo ważna dla zdrowia dziecka. Zajęcia te mają również na celu poprawienie koordynacji ruchowej. Ćwiczenia wzbogacone są o elementy korektywy, które zapobiegają bądź korygują wady postawy, jednocześnie modelują poprawną sylwetkę, wzmacniają mięśnie, poprawiają równowagę, koordynację, refleks, a także uczą koncentracji i pracy w grupie. Zajęcia prowadzone są w małych grupach i dostosowane są możliwości psychoruchowych dzieci. Dodatkowo okolica, w której znajduję się przedszkole (Otwock, Józefów) zapewnia nam możliwość częstych wycieczek do lasu.
Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu.

Przedszkole w Józefowie

Edukacja plastyczna w ”Małym Świecie ” opiera się głównie na zabawie, samorealizacji i dowartościowywaniu dziecka poprzez stały kontakt ze sztuką i otaczającym go pięknem. Pamiętajmy, zabawa to najsilniejszy bodziec zachęcający do zdobywania wiedzy w wieku przedszkolnym, a obcowanie z pięknem i umiejętność dostrzegania go wokół siebie budzi zmysły dziecka w sposób najbardziej naturalny i właściwie stymuluje jego rozwój psychomotoryczny.  W każdym przedszkolu, nie tylko prywatnym zajęcia artystyczne są bardzo ważnym elementem edukacji.

Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u dzieci postawy pro-sportowej, zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także wyrobienie u dzieci potrzeby prowadzenia aktywnego stylu życia.Program jest realizowany w wymiarze jednych zajęć tygodniowo w grupach maksymalnie 12-osobowych. Czas trwania zajęć jednej grupy to 30 min.

Dla Drużyny Kangura najważniejszym zadaniem jest zachęcenie i zainteresowanie przedszkolaków aktywnością fizyczną poprzez zabawy z piłkami.

Zajęcia sportowe z piłką w naszym przedszkolu dla dzieci są wielką atrakcją, z ogromną radością obserwujemy jak z niecierpliwością oczekują na kolejne treningi.

Opinie o Przedszkolu

CO MÓWIĄ O NAS RODZICE

DOŁĄCZ DO RESZTY ZADOWOLONYCH RODZICÓW

Galeria

ZOBACZ, GDZIE PRACUJEMY

Pakiety cenowe

SPRAWDŹ NASZE MOŻLIWOŚCI
 • POŁÓWKA DNIA
 • 45 PLN
 • dziennie
 • 07.30 – 12.30
 • śniadanie, zupa, deser owocowy i sok
 • wszystkie zajęcia wg harmonogramu wybranego dnia
 • KUP PAKIET
 • DNIÓWKA
 • 60 PLN
 • dziennie
 • 07.30 – 18.00
 • wszystkie posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • wszystkie zajęcia wg harmonogramu wybranego dnia
 • KUP PAKIET
 • CZESNE MIESIĘCZNE PRZY POBYCIE NA PÓŁ DNIA
 • 750PLN
 • miesięcznie
 • 07.30 – 12.30
 • śniadanie, zupa, deser owocowy i sok
 • wszystkie zajęcia wg harmonogramu danego dnia
 • możliwy odbiór po 12.30 (dodatkowa opłata)
 • KUP PAKIET
 • CZESNE MIESIĘCZNE PRZY POBYCIE NA CAŁY DZIEŃ
 • 950 PLN
 • miesięcznie
 • 07.30 – 18.00
 • wszystkie posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • wszystkie zajęcia wg harmonogramu danego dnia
 • możliwy odbiór po 18.00 (dodatkowa opłata)
 • KUP PAKIET

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNE

„MAŁY ŚWIAT” MAŁGORZATA KOWALIK

05-410 JÓZEFÓW

UL. SAMORZĄDOWA 30

PKO  BP  S.A.    XX ODDZIAŁ  WARSZAWA

numer  41 1020 1026 0000 1802 0084 9521

Harmonogram

NIE PRZEGAP ŻADNYCH ZAJĘĆ
GRUPY STARSZE GRUPY MŁODSZE
Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, śniadanie
07:30
09:00
Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, śniadanie
07:30
09:00
Zajęcia programowe, zabawy na świeżym powietrzu*
09:20
12:00
Zajęcia programowe, zabawy na świeżym powietrzu*
09:20
12:00
Obiad I danie (zupa), sjesta poobiednia (relaks przy muzyce lub bajkach)
12:00
13:00
Obiad I danie (zupa)
12:00
12:20

Sjesta poobiednia (drzemka lub wypoczynek na leżaczkach)
12:20
14:20

Obiad (II danie), zabawy dydaktyczne, zajęcia ponadprogramowe, zabawy na świeżym powietrzu*
14:30
16:40

Podwieczorek, zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy na świeżym powietrzu*
16:45
18:00
Praca wyrównawcza, indywidualna lub w małych zespołach
13:00
14:20

Obiad (II danie), zabawy dydaktyczne, zajęcia ponadprogramowe, zabawy na świeżym powietrzu*
14:30
16:40

Podwieczorek, zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy na świeżym powietrzu*
16:45
18:00

GRUPY STARSZE

 • Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, śniadanie
  07:30 - 09:00
 • Zajęcia programowe, zabawy na świeżym powietrzu*
  09:20 - 12:00
 • Obiad I danie (zupa), sjesta poobiednia (relaks przy muzyce lub bajkach)
  12:00 - 13:00
 • Praca wyrównawcza, indywidualna lub w małych zespołach
  13:00 - 14:20
 • Obiad (II danie), zabawy dydaktyczne, zajęcia ponadprogramowe, zabawy na świeżym powietrzu*
  14:30 - 16:40
 • Podwieczorek, zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy na świeżym powietrzu*
  16:45 - 18:00

GRUPY MŁODSZE

 • Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, śniadanie
  07:30 - 09:00
 • Zajęcia programowe, zabawy na świeżym powietrzu*
  09:20 - 12:00
 • Obiad I danie (zupa)
  12:00 - 12:20
 • Sjesta poobiednia (drzemka lub wypoczynek na leżaczkach)
  12:20 - 14:20
 • Obiad (II danie), zabawy dydaktyczne, zajęcia ponadprogramowe, zabawy na świeżym powietrzu*
  14:30 - 16:40
 • Podwieczorek, zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy na świeżym powietrzu*
  16:45 - 18:00
GRUPY STARSZE GRUPY MŁODSZE
Obiad I danie (zupa), sjesta poobiednia (relaks przy muzyce lub bajkach)
12:00
13:00

GRUPY STARSZE

 • Obiad I danie (zupa), sjesta poobiednia (relaks przy muzyce lub bajkach)
  12:00 - 13:00
GRUPY STARSZE GRUPY MŁODSZE
Praca wyrównawcza, indywidualna lub w małych zespołach
13:00
14:20

GRUPY STARSZE

 • Praca wyrównawcza, indywidualna lub w małych zespołach
  13:00 - 14:20
GRUPY STARSZE GRUPY MŁODSZE
Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, śniadanie
07:30
09:00
Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, śniadanie
07:30
09:00

GRUPY STARSZE

 • Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, śniadanie
  07:30 - 09:00

GRUPY MŁODSZE

 • Schodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, śniadanie
  07:30 - 09:00
GRUPY STARSZE GRUPY MŁODSZE
Zajęcia programowe, zabawy na świeżym powietrzu*
09:20
12:00
Zajęcia programowe, zabawy na świeżym powietrzu*
09:20
12:00

GRUPY STARSZE

 • Zajęcia programowe, zabawy na świeżym powietrzu*
  09:20 - 12:00

GRUPY MŁODSZE

 • Zajęcia programowe, zabawy na świeżym powietrzu*
  09:20 - 12:00
GRUPY STARSZE GRUPY MŁODSZE
Obiad I danie (zupa)
12:00
12:20

GRUPY MŁODSZE

 • Obiad I danie (zupa)
  12:00 - 12:20
GRUPY STARSZE GRUPY MŁODSZE
Obiad (II danie), zabawy dydaktyczne, zajęcia ponadprogramowe, zabawy na świeżym powietrzu*
14:30
16:40
Obiad (II danie), zabawy dydaktyczne, zajęcia ponadprogramowe, zabawy na świeżym powietrzu*
14:30
16:40

GRUPY STARSZE

 • Obiad (II danie), zabawy dydaktyczne, zajęcia ponadprogramowe, zabawy na świeżym powietrzu*
  14:30 - 16:40

GRUPY MŁODSZE

 • Obiad (II danie), zabawy dydaktyczne, zajęcia ponadprogramowe, zabawy na świeżym powietrzu*
  14:30 - 16:40
GRUPY STARSZE GRUPY MŁODSZE
Podwieczorek, zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy na świeżym powietrzu*
16:45
18:00
Podwieczorek, zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy na świeżym powietrzu*
16:45
18:00

GRUPY STARSZE

 • Podwieczorek, zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy na świeżym powietrzu*
  16:45 - 18:00

GRUPY MŁODSZE

 • Podwieczorek, zabawy według zainteresowań dzieci, zabawy na świeżym powietrzu*
  16:45 - 18:00
GRUPY STARSZE GRUPY MŁODSZE
Sjesta poobiednia (drzemka lub wypoczynek na leżaczkach)
12:20
14:20

GRUPY MŁODSZE

 • Sjesta poobiednia (drzemka lub wypoczynek na leżaczkach)
  12:20 - 14:20
No events available!

 

*POPOŁUDNIOWE ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W ZALEŻNOŚCI OD PORY ROKU I WARUNKÓW POGODOWYCH.

Skontaktuj się z nami

ODWIEDŹ NAS LUB ZOSTAW DO SIEBIE KONTAKT

tel. 22 789 32 99

tel. kom. 0 606 266 261

tel. kom. 0 519 704 216

e-mail: maly-swiat@o2.pl

adres: ul. Samorządowa 30 05-410 Józefów

godziny pracy przedszkola: 7:30 – 18:00

facebook-2429746_200