Program przedszkola

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Celem naszego przedszkola jest wychowanie dziecka śmiałego, komunikatywnego , otwartego na świat, radzącego sobie dobrze w różnorodnych sytuacjach oraz potrafiącego nawiązać dobry kontakt z otoczeniem.

W wyborze treści programowych staraliśmy się przede wszystkim stworzyć taki program edukacyjno-wychowawczy, który jest spójny z celem nadrzędnym – wszechstronnym, harmonijnym oraz radosnym rozwojem dziecka i zapewnia mu  możliwość uczenia się w odpowiednim dla niego tempie dzięki czemu nauka staje się przyjemnością.

Nasze przedszkole  realizuje program oparty na podstawie programowej MEN.

Program zawiera poziomy o wzrastającym stopniu trudności dzięki czemu zapewnia możliwość dostosowania treści w nim zawartych do różnic indywidualnych i potrzeb dzieci, a stała współpraca z dyrektorem dydaktycznym, logopedą i psychologiem i pedagogiem pozwala nauczycielom wykorzystać te atuty dla jeszcze efektywniejszej pracy z dzieckiem.

Organizacja zajęć zapewnia potrzebną  w tym wieku równowagę pomiędzy zajęciami edukacyjnymi, aktywnością na świeżym powietrzu oraz potrzebą swobodnej zabawy, która jest tak ważna dla dziecka.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy również: