Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Naszym celem jest wspieranie potencjału rozwojowego dziecka, rozpoznawanie i zaspakajanie jego naturalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Każdego dnia staramy się przygotowywać dzieci do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają w naszym przedszkolu nauczyciele i specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda.
Organizowane są również zajęcia TUS.