Blog

Plan pracy styczeń – 3 latki

plan pracy styczeń

PLAN PRACY

 DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC STYCZEŃ

GRUPA 3-LATKÓW

 

NOWY ROK!

 • Eksperymentowanie i dokonywanie obserwacji zjawiska przyrodniczego.
 • Branie udziału w zabawach z odtwarzaniem rytmu: śpiewanie prostych piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • Usprawnianie narządów mowy.
 • Wykształcanie odpowiedniego chwytu dłoni.
 • Odróżnianie lewej i prawej strony.
 • Poznawanie pojęć dotyczących następstw czasu.

KOCHANI DZIADKOWIE

 • Uczestnictwo w zabawach sensorycznych.
 • Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania.
 • Przygotowywanie prezentów dla dziadków.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowej.
 • Wykazywanie się sprawnością ruchową- zabawy gimnastyczne.
 • Opisywanie i opowiadanie o swoich dziadkach.

SPORTY ZIMOWE

 • Poznawanie sportów zimowych.
 • Uważne słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela i udzielanie odpowiedzi na dany temat.
 • Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania.
 • Uczestnictwo w zabawach naśladowczych.
 • Poprawne opisywanie przedmiotów.

BAL KARNAWAŁOWY

 • Wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych.
 • Odszukiwanie brakujących przedmiotów ( współdziałanie w zabawie).
 • Określanie kierunku i położenia przedmiotu.
 • Przeliczanie, usprawnianie małej motoryki.
 • Współdziała w zabawie ruchowej.
Czytaj więcej

Plan pracy styczeń – 4 latki

plan pracy styczeń

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
DLA DZIECI 4 LETNICH
STYCZEŃ

 1. SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

 • Poznanie tradycji i zwyczajów związanych z pożegnaniem starego roku kalendarzowego i powitaniem Nowego Roku
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Utrwalanie charakterystycznych oznak pór roku

Rozbudzanie wyobraźni

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 1. MOI DZIADKOWIE

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Kształcenie postawy szacunku wobec członków rodziny
 • Rozwijanie twórczej postawy
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Czerpanie radości z przygotowania niespodzianki dla najbliższych
 • Kształcenie uczucia radości poprzez obdarowywanie prezentami najbliższych
 1. SPORT ZIMĄ

 • Zdobywanie informacji na temat sportów zimowych
 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych
 • Kształcenie umiejętności współpracy w grupie
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części ciała
 • Rozwijanie umiejętności dostosowywania ubioru do pory roku
 1. ZABAWA KARNAWAŁOWA

 • Zdobywanie informacji na temat zawodu krawcowej
 • Wzbudzanie szacunku do osób wykonujących różne zawody
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji
 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania zbiorów
Czytaj więcej

Plan pracy styczeń – 5 latki

plan pracy styczeń

PLAN PRACY NA MIESIĄC STYCZEŃ GRUPA 5 LATKÓW

 

NOWY ROK

 • Globus -następstwo czasu dzień, noc;
 • Słońce i Księżyc, rano, niebo pełne gwiazd;
 • Kalendarz-poznajemy budowę pory roku, miesiące, dni tygodnia;
 • Utrwalenie pojęć wczoraj, jutro, przeszłość, przyszłość;
 • Wprowadzenie litery –Z;
 • Zegar-odmierzanie czasu kiedyś i dziś;

                     DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 • Drzewo genealogiczne- wprowadzenie pojęcia;
 • Więzi rodzinne, próba stworzenia prostego drzewa;
 • Zabawy naszych dziadków-różnice i podobieństwa do zabaw teraźniejszych;
 • Wprowadzenie liczby 9- przeliczanie elementów zbioru;
 • Przygotowania do święta Babci i Dziadka w naszym przedszkolu;

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

 • Bawimy się bezpiecznie zimą;
 • Ćwiczenia w sznurowaniu, zapinaniu guzików, suwaków, nap, klamerek;
 • Sporty zimowe- dyscypliny zimowe;
 • Pomiary linijką- mierzenie odległości;
 • Jak ubieramy się zimą, aby być zdrowym;

                KARNAWAŁ

 • Wprowadzenie pojęcia karnawał;
 • Karnawałowe kreacje i zabawy;
 • Karnawałowe potrawy;
 • Wprowadzenie litery F;
 • Wprowadzenie liczby 0;
Czytaj więcej

Plan pracy styczeń – 2 latki

plan pracy styczeń

PLAN PRACY NA MIESIĄC STYCZEŃ

GRUPA 2 LATKI

 

 1. W KRAINIE BAJEK

 

 • Poznanie przygód bohaterów bajki o Czerwonym Kapturku
 • Poznanie bajki o Kocie w butach
 • Poznanie bajki o Jasiu i Małgosi
 • Spotkanie wszystkich bajek
 • Wykonywanie pracy plastycznej

 

 1. BAL KARNAWAŁOWY

 

 • Poznanie bajki o Kopciuszku
 • Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego „ W karnawale”
 • Prezentacja strojów balowych
 • Wykonywanie maski balowej

 

 1. DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

 • Kształtowanie szacunku dla dziadków
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
 • Kim jest dla mnie babcia i dziadek?
 • Wykonywanie upominków dla babci i dziadka

 

 1. KTO TU MIESZKA?

 

 • Pogłębianie wiedzy na temat lasu i żyjących w nim zwierząt
 • Poznanie domów niektórych zwierząt
 • Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach
 • Wykonywanie pracy plastycznej
Czytaj więcej

Plan pracy na miesiąc listopad – 5 latki

plan pracy

PLAN PRACY NA MIESIĄC LISTOPAD

GRUPA 5 – LATKÓW

 

MIESZKAM W POLSCE

 • PRZYPOMNIENIE SYMBOLI NARODOWYCH: GODŁO, FLAGA, HYMN;
 • WYKONANIE PRAC PLASTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z SYMBOLAMI NARODOWYMI;
 • NAUKA HYMNU NARODOWEGO I ODPOWIEDNIEGO ZAHOWANIA W TRAKCIE ODŚPIEWYWANIA HYMNU;
 • KRAJOBRAZY POLSKI-ZAPOZNANIE Z MAPĄ I WYZNACZENIEM WAŻNYCH PUNKTÓW ;
 • WPROWADZENIE LITERY P I CYFRY 5

         ZACZAROWANY ŚWIAT BAJEK

 • ODRÓŻNIENIE DOBRA OD ZŁA , WPROWADZENIE POJĘCIA MORAŁ;
 • KLASYKA BAŚNI –BAŚNIE H.CH.ANDERSENA (BRZYDKIE KACZĄTKO);
 • BAJKOWE POSTACIE-PREZENTACJA DZIECI SWOICH ULUBIONYCH BOHATERÓW Z BAJEK;
 • SZEREGOWANIE PRZEDMIOTÓW, PORÓWNYWANIE WIELKOŚĆI;

 

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE

 • LECIMY W KOSMOS-ZAPOZNANIE Z POJĘCIEM KOSMOS, PLANETA, UKŁAD SŁONECZNY, ASTRONOM;
 • WPROWADZENIE LIERY G
 • RAKIETA-WPROWADZENIE POJĘCIA WYNALZEK, KOMETA, PLANETA
 • KTO MIESZKA W KOSMOSIE

 

PRZYTUL MISIA

 • MISIE NA ŚWIECIE- NIEDŹWIEDZ BRUNATNY I POLARNY;
 • WPROWADZENIE LITERY I;
 • PLUSZOWY MIŚ NA SMUTKI, PRZYGOTOWANIE DO DNIA MISIA;
 • WPROWADZENIE LICZBY 6 –PORÓWNYWANIE ELEMENTÓW;
Czytaj więcej

Plan pracy na miesiąc listopad – 4 latki

plan pracy przedszkole

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
DLA DZIECI 4 LETNICH
LISTOPAD

 1. Jestem Polakiem

 • Poznanie symboli narodowych
 • Zapoznanie z charakterystycznymi miejscami Polski
 • Zdobywanie wiedzy o stolicy Polski
 • Nauka hymnu polskiego, zachowując odpowiednią postawę
 • Kształtowanie postawy patriotycznej
 1. Lubię bajki

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • Wzbudzanie zainteresowania baśniami
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej
 • Poznanie bajki W.J.Grimm ,, Trzy małe świnki’’
 1. Świat wokół mnie

 • Zapoznanie z globusem, mapą świata
 • Rozbudzanie zainteresowań badawczych
 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych
 • Budzenie szacunku dla ludzi innej narodowości
 • Rozwijanie zdolności matematycznych
 1. Pluszowy miś

 • Wdrażanie do współdziałania w zespole
 • Wzbogacenie wiedzy na temat pór roku
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów i tworzenia zbiorów
 • Rozwijanie kreatywności i pomysłowości
 • Poszerzanie twórczych doświadczeń plastycznych
Czytaj więcej

Plan pracy na miesiąc listopad – 3 latki

plan pracy

PLAN PRACY

 DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC LISTOPAD

GRUPA 3-LATKÓW

 

DAWNO, DAWNO TEMU…:

 • Rozpoznawanie postaci na ilustracji; opowiadanie o ilustracji.
 • Przeliczanie elementów.
 • Składanie układanek obrazkowych.
 • Ćwiczenie odpowiedniego chwytu, posługiwanie się nożyczkami.
 • Porównywanie i dopasowywanie takich samych kształtów.

POLAK MAŁY:

 • Dziecko wie, że żyje w Polsce i zna nazwę rodzinnego miasta.
 • Rozpoznawanie i wskazywanie kolorów flagi oraz ich układu.
 • Opisywanie wyglądu godła Polskiego.
 • Dziecko wie, czym jest Święto Niepodległości.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej – rozpoznawanie głosów kolegi.
 • Używanie określeń: na górze, na dole.

CAŁY ŚWIAT:

 • Wykazywanie tolerancji, uwrażliwianie na potrzeby innych.
 • Dostrzeganie różnic i podobieństw.
 • Wypowiadanie się na dany temat; udzielanie odpowiedzi na pytania.
 • Dziecko wie, że na świecie żyją ludzie o różnych kolorach skóry.
 • Wykazywanie się sprawnością ruchową, branie udziału w zabawach gimnastycznych.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA:

 • Udział w zabawach muzyczno- ruchowych.
 • Powtarzanie wierszyka za nauczycielem; ilustrowanie jego treści ruchem.
 • Segregacja klocków ze względu na kolor, kształt i wielkość.
 • Rysowanie po śladzie i samodzielnie.
 • Śpiewanie prostych piosenek z repertuaru dziecięcego; rozwijanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej.
 • Ćwiczenie czynności samoobsługowych.
Czytaj więcej

Plan pracy na miesiąc listopad – 2 latki

plan pracy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

 

                                                                                      MIESIĄC LISTOPAD

                                                                                      GRUPA 2 LATKI

 1. 11 Listopada

 

– Zapoznanie dzieci ze Świętem Odzyskania Niepodległości przez Polskę

– Zapoznanie dzieci ze słowem bohater, wolność

– Nauka Hymnu Narodowego

– Wykonywanie pracy plastycznej

 

 1. Kapryśna pogoda

 

– Rozmowa o jesiennej pogodzie i ubieraniu  się na chłodne dni

 Ćwiczenia słuchowe „ Co słyszysz” (słuchanie nagrań odgłosów natury)   

              – Nauka rymowanki „ Deszczy pada”

            – Wykonywanie pracy plastycznej

 

 1. Mój przyjaciel zwierzak

 

– Rozmowa na temat zwierząt jakie mamy w domu

–  Czy opieka nad zwierzakiem jest łatwa czy trudna? 

– Moje ulubione zwierzątko

– Wykonywanie pracy plastycznej

 

 1. Dzień Pluszowego Misia

 

–  Kształtowanie u dzieci poczucia poszanowania zabawek

– Czy wiecie jak nazywa się  najsławniejszy miś w Polsce?

– Nauka piosenki „ Miś Uszatek”

 – Wykonywanie pracy plastycznej

Czytaj więcej

Kalendarium 2018/2019

KALENDARIUM  – PROGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

2018/2019

(terminy mogą ulec zmianie)     

06.12.2018  godz. 10.00  -12.00  Spotkanie  z  Mikołajem  

14.12.2018 godz. 16.00-  18.00  Spotkanie Wigilijne – Jasełka

18.01.2019 godz. 16.30 – 18.00  Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka

18.02.2019 godz. 9.30.00 – 11.45  Bal karnawałowy – przebierańców 

21.03.2019 godz. 10.00 – 12.00 Przywitanie Wiosny.                   

14.06.2019 godz. 16.00 – 18.00 Dzień Rodziny        

26.06 2019 godz. 10.00 – 12.00 Uroczyste  pożegnanie Starszaków.   

Czytaj więcej

CYKL SPEKTAKLI I IMPREZ ARTYSTYCZNYCH

Przedszkole w Józefowie

PLANOWANE   SPOTKANIA  ARTYSTYCZNE  2018/2019

CYKL  SPEKTAKLI  I  IMPREZ  ARTYSTYCZNYCH

(terminy mogą ulec zmianie)

25 października 2018  godz. 11.00    „Nowe przygody doktora  Dolittle”-  spektakl teatralny          

22  listopada  2018   godz. 11.00   „Dwie Dorotki” –  spektakl teatralny

06 grudnia 2018  godz. 10.00   „Bal Mikołajkowy„ –  z udziałem  Świętego Mikołaja 

18 stycznia 2019  godz. 16.00    „ Moja Babcia i mój Dziadek ” –  spektakl przygotowany przez dzieci

14  lutego 2019  godz. 11.00 „O Popielu  i myszkach” – spektakl teatralny

21  marca  2019 godz. 10.00   „Marzanna” – spektakl własny

25  kwietnia 2019 godz. 11.00 „Kopciuszek  ” –  spektakl teatralny

16 maja 2019 godz. 11.00 „Detektyw Zagadka na tropie” – spektakl teatralny

 

Czytaj więcej