Blog

Przedszkole jako pierwszy krok w edukacji

Przygotowanie dziecka do szkoły to jedna z głównych funkcji przedszkola, dlatego w Polsce jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat. Takie przygotowanie powinno odbyć się w oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Oczywiście dzieci mogą uczęszczać do przedszkola już po ukończeniu 3 roku życia, jednak nie jest to obowiązkowe i nie wszyscy rodzice decydują się na posłanie malucha do placówki wcześniej. W jaki sposób edukacja przedszkolna wpływa na przygotowanie dziecka do szkoły?

przedszkole jako pierwszy krok w edukacji

Wychowanie przedszkolne jako pierwszy szczebel nauczania

Powszechna koncepcja kształcenia uważa przedszkole za pierwszy krok w ogólnym procesie edukacji. Podczas pobytu w przedszkolu dziecko nie tylko uczy się podstaw czytania, pisania i liczenia, ale przede wszystkim zdobywa doświadczenie w pracy z rówieśnikami oraz osiąga samodzielność, która będzie potrzebna na dalszym etapie nauki.

 

Dziecko, które ma przystąpić do uczestnictwa w zajęciach szkolnych, powinno osiągnąć odpowiedni poziom rozwoju psychicznego i fizycznego oraz nauczyć się odpowiedniej zaradności. Osiągnięcie dojrzałości szkolnej często jest wynikiem pobytu w przedszkolu i uczestnictwa w zajęciach, kształtujących zdolności poznawcze, motoryczne i umysłowe dziecka. Dzieci, które odbywają rok przygotowawczy w placówce przedszkolnej, zazwyczaj lepiej radzą sobie z nowymi wyzwaniami w szkole.

 

Jak przedszkole przygotowuje dziecko do szkoły?

W programie wychowania przedszkolnego dla 6-latków zawarte są treści, które mają na celu odpowiednie przygotowanie dziecka do wyzwań, jakie stawia szkoła. Takie przygotowanie realizowane jest nie tylko poprzez teorię, ale różne dziedziny i formy aktywności malucha, w tym przez zabawę. Przedszkole rozwija w dziecku cechy osobowości, uczy, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach i jak radzić sobie w relacjach z rówieśnikami. Okazja do współdziałania w grupie rówieśniczej pozwala dostrzec i zrozumieć potrzeby innych, a także nauczyć się, że wszyscy w grupie są równi i zasługują na takie samo traktowanie. Podczas wykonywania zadań przedszkolnych, kształtuje się w dziecku umiejętność doprowadzania rzeczy do końca. Dzięki temu wyrabia się systematyczność i wytrwałość, co jest ważne w późniejszej edukacji. Przedszkole to miejsce, w którym wiele dzieci spotyka się też z pierwszymi porażkami i uczy, jak pokonywać przeciwności.

 

Wycieczki i doświadczenia przedszkolne pozwalają pogłębiać wiedzę, dotyczącą otaczającego świata i przyrody. Chęć dzielenia się nowymi przeżyciami sprzyja doskonaleniu mowy i nauce prowadzenia dialogu. Dziecko w przedszkolu często zaczyna rozumieć, jakie ma zainteresowania, co  umożliwia mu rozwijanie ich we wcześniejszym wieku i często skłania do poszukiwania informacji samodzielnie, co z kolei przedkłada się na samodzielną naukę czytania.

 

Przedszkole to miejsce, w  którym dziecko wiele się uczy  i nabiera umiejętności społecznych. Realizacja programu przedszkolnego wraz z dodatkowymi zajęciami w grupie rówieśników to najlepsza forma przygotowania do poważniejszej edukacji w placówce szkolnej.

 

 

No Comments Yet


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *