Blog

Pierwsze przyjaźnie z przedszkola

child-817369_1920

Bez wątpienia pierwszym prawdziwym przyjacielem dziecka jest rodzic. To on wprowadza je w

otaczający go świat, przekazuje zasady i wartości jednocześnie stanowi wzór do naśladowania.

Dorastając dziecko wychodzi jednak w sposób naturalny poza środowisko domowe. Jest to czas, w

którym napotyka nowe i czasami zupełnie odmienne zachowania prezentowane przez nowo poznane

osoby .W ten sposób poszerzając kontakt z otoczeniem o wciąż nowe zdarzenia i zachowania

przechodzi naturalny proces uspołecznienia. Taki uspołecznianie dziecka jest nieodzownym

elementem procesu jego dojrzewania zarówno emocjonalnego jak i społecznego.

Ukochana nauczycielka, ulubiony kolega z przedszkola to masa wspomnień i doznań na całe życie

dlatego rola przedszkolnych relacji jest taka istotna. Posiadanie ulubionej pani, która zaczyna być

nowym autorytetem dla malucha oraz zaprzyjaźnionego kompana do różnorodnych aktywności i

zabaw pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny dziecka, uczy go jak budować i zacieśniać relacje z

drugim człowiekiem. Dziecko budując więzi z osobami niespokrewnionymi podnosi swoją samoocenę

i rozwija się w wielu aspektach.

Pierwsze zbudowane relację wpływają na pozytywne postrzeganie siebie przez malucha, ponieważ

wskazują na to, że ktoś oprócz najbliższych chce spędzać z nim czas, co oznacza, że darzy go

sympatią. Kontakty rówieśnicze uczą szacunku wobec drugiej osoby oraz zasad działania w grupie.

Takie doświadczenia to przede wszystkim edukacja w zakresie dyplomatycznego podejmowania

decyzji, rozwiązywania sporów, negocjowania i kompromisów.

Do zadań rodziców należy umożliwienie dziecku jak najwcześniejszych kontaktów z rówieśnikami i

wytłumaczenie dlaczego inne osoby, a właściwie kontakt z nimi są tak ważne w życiu każdego

człowieka. Pedagodzy podkreślają, że stworzenie warunków, które umożliwią dziecku poznanie

rówieśników oraz wyjście poza środowisko domowe powinno być priorytetowe zwłaszcza dla tych

dzieci, które posiadają mały kontakt z innymi dziećmi w domu.

No Comments Yet


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *